Naar inhoud

Meer kapitaal nodig voor investeringen in drinkwatersysteem

Homepage
Het jaarverslag van WMD Drinkwater laat zien dat er op financieel gebied de komende jaren flinke hobbels te nemen zijn. WMD moet aan haar vermogenspositie werken. De investeringsopgave voor het Drents drinkwaterbedrijf, zo’n 35 miljoen euro per jaar, is fors. WMD verwacht dat drinkwater de komende jaren duurder wordt. In deze editie van 'Onze mening' gaat directeur Vivienne Frankot hier verder op in.
Euro water

RIVM-rapport toont aan: actie vereist om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

Homepage
​Zonder snelle actie van de overheid zullen in 2030 overal in Nederland drinkwatertekorten ontstaan. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Het onderzoek onderschrijft de signalen van de drinkwaterbedrijven in Nederland dat op korte termijn extra inzet van waterbronnen nodig is.

Het water 'vertragen' als appeltje voor de dorst in Assen

Bekijk onze uitleg in deze aflevering van het RTV Drenthe-programma ROEG!

Schoon, veilig en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst

Homepage
WMD levert elke dag schoon en betrouwbaar water aan Drentse inwoners. Iets dat heel gewoon lijkt, maar cruciaal voor de volksgezondheid. Werknemers van WMD werken dag in, dag uit hard om drinkwaterlevering mogelijk te maken. Drinkwater moeten we niet voor lief nemen, want om in de toekomst te kunnen blijven leveren staat WMD samen met de Drentse overheden en waterschappen voor een aantal flinke uitdagingen.
Glas vullen bij kraan

‘Het drinkwater in Drenthe is van uitstekende kwaliteit’

Homepage
WMD bevroeg onlangs een aantal klanten rondom waterontharders. Uit dat onderzoek bleek dat maar liefst 20% van de klanten in Drenthe een ontharder in huis heeft. Is dat nu echt nodig? Hoogleraar drinkwatervoorziening van TU Delft Jan Peter van der Hoek ziet de noodzaak van ontharders en filters niet. De kwaliteit van ons drinkwater is namelijk uitmuntend, ook in Drenthe. WMD stelde de professor een aantal vragen rondom waterontharders.
Kan water

Drenthe heeft meer drinkwater nodig, en dat is een gezamenlijke zoektocht

Homepage
Halverwege vorig jaar werd duidelijk dat het afgelopen is met de krimp in Drenthe. In alle gemeenten is sprake van een toename van het aantal inwoners. Dit feit, in combinatie met de ambitieuze woningbouwplannen van de overheden in de toekomst, maakt dat WMD in de nieuwste plannen rekening moet houden met een substantiële groei van de drinkwatervraag. In deze editie van 'Onze mening' geeft Leo Hendriks, directeur WMD, een toelichting op de stijgende watervraag in Drenthe.
Kan water

'Schoon en betrouwbaar drinkwater is een gedeelde verantwoordelijkheid'

Homepage
WMD moet alle zeilen bijzetten om de komende jaren, zoals de wet dat eist, voldoende drinkwater van onberispelijke kwaliteit te kunnen blijven leveren.’ In ‘Onze mening’ vind je artikelen met onze visie op verschillende zaken. In dit artikel vind je de mening van Leo Hendriks, directeur WMD, over de toenemende complexiteit van het maken van schoon drinkwater.
Kan water

'Ons grondwater verdient betere bescherming'

Homepage
Nergens in de wereld is het water zo goed als in Nederland. Als WMD halen we grondwater uit de diepe Drentse bodem. Daar maken we drinkwater van. Dat willen we zo houden. WMD ziet ontwikkelingen waar we rekening mee moeten houden. In ‘Onze mening’ vind je artikelen met onze visie op verschillende zaken. In het eerste artikel vind je de mening van Henk Brink, Manager Strategie en Kwaliteit, over de bescherming van ons grondwater.