Naar inhoud

Privacy

Homepage

WMD verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeert WMD u over wie WMD is, voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Privacy

Privacy Statement

Het Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van WMD. Je vindt hier per onderwerp de meest relevante informatie. WMD gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Telecommunicatiewet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.