Naar inhoud

Beveiliging niet optimaal? Meld het ons

Homepage

WMD vindt het belangrijk om veilige diensten te leveren. Ondanks alle zorg en inzet kunnen er situaties ontstaan waarin sprake is van een zwakke plek (of vermoeden daartoe) in onze beveiliging: een beveiligingslek. Als u denkt dat u een zwakke plek in één van onze diensten hebt gevonden, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo spoedig mogelijk op te lossen. Daarom verzoeken we u deze informatie met ons te delen. Om misbruik van het beveiligingslek door anderen te voorkomen, vragen we u om bij een melding de volgende richtlijnen te volgen*:

  • Meld beveiligingslekken (of het vermoeden daarvan) bij WMD via dit formulier.
  • Geef voldoende informatie (bijvoorbeeld een uitgebreide beschrijving inclusief IP-adressen, logs, hoe te reproduceren, etc.), zodat we uw melding zo effectief mogelijk kunnen behandelen.
  • Maak geen actief misbruik van het beveiligingslek. Als dit toch gebeurt, zal dit leiden tot aangifte.
  • Deel het beveiligingslek niet met anderen, totdat het lek is hersteld.

Nadat een beveiligingslek is gemeld, zullen we uiterlijk binnen vijf werkdagen contact met u opnemen om afspraken te maken over een redelijke herstelperiode en een eventuele gecoördineerde publicatie van het beveiligingslek.

* De richtlijnen zijn gebaseerd op de Leidraad om te komen tot een praktijk van Responsible Disclosure, opgesteld door het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.