Naar inhoud

Leo Hendriks

Onze mening

Oud-directeur

‘Een nieuwe realiteit, een gamechanger, dat is de prognose met een stijgende watervraag voor WMD. In 2027 heeft WMD naar verwachting 2 miljoen m³ extra water nodig, en tot 2035 verwachten we zelfs 4 miljoen m³ extra water nodig te hebben.’

Drenthe heeft meer drinkwater nodig, en dat is een gezamenlijke zoektocht

Tot een jaar geleden was de verwachting dat het drinkwatergebruik in Drenthe over langere periode licht zou blijven dalen. Er was immers sprake van krimp van de bevolking. En dus een prognose die uitging van een afname van de vraag naar drinkwater. De capaciteit van de waterproductiestations en het WMD-leidingnet leek de komende 20 jaar meer dan voldoende om onze klanten van drinkwater te voorzien.

Deze prognose betekende dat WMD de extra capaciteit kon inzetten voor actuele uitdagingen die spelen in de openbare drinkwatervoorziening. Denk bijvoorbeeld aan het zuiveren van grondwater met membraantechniek. Met deze methode is het mogelijk om bestrijdingsmiddelen, die we steeds meer in onze bronnen vinden, uit het water te halen. Als we deze methode gebruiken, gaat dat wel ten koste van water. Zo’n 10% gaat verloren voor het maken van drinkwater.

Een andere uitdaging is de levering van meer water aan industrie. In Hoogeveen bijvoorbeeld. Daar wordt een nieuwe zuivelfabriek gebouwd. Deze fabriek heeft water nodig. En dan is er nog de vraag naar water om verdrogingsproblemen in nationaal park Drents-Friese Wold op te lossen. WMD levert straks vanuit het productiestation in Beilen water aan collega waterbedrijf Vitens in Terwisscha bij Appelscha.

Van krimp naar toename

Halverwege vorig jaar werd duidelijk dat het afgelopen is met de krimp in Drenthe. In alle gemeenten is sprake van een toename van het aantal inwoners. Met de groei van de bevolking is tegelijkertijd een groei van de economie zichtbaar waardoor ook het (klein)zakelijk en bedrijfsmatig drinkwaterverbruik stijgt.

Dit feit, in combinatie met de ambitieuze woningbouwplannen van de overheden in de toekomst, maakt dat WMD in de nieuwste plannen rekening moet houden met een substantiële groei van de drinkwatervraag. En voor de beeldvorming: ook zonder de fabriek in Hoogeveen is dit het geval.

Een nieuwe realiteit, een gamechanger, dat is de prognose met een stijgende watervraag voor WMD. In 2027 heeft WMD naar verwachting 2 miljoen m³ extra water nodig, en tot 2035 verwachten we zelfs 4 miljoen m³ extra water nodig te hebben. Dat is fors als je het vergelijkt met de oorspronkelijk voorspelde daling van 2,5 miljoen m3 in 20 jaar op een totaal van 35 miljoen m³ per jaar. Aangezien WMD wettelijk verplicht is drinkwater te leveren in haar voorzieningsgebied moeten we op zoek naar nieuwe waterwinlocaties en bestaande winlocaties uitbreiden.

Drinkwaterreserves

De zoektocht naar nieuwe winlocaties onderneemt WMD samen met Waterbedrijf Groningen en de provincies Drenthe en Groningen. De provincies hebben de taak om te zoeken naar reservevoorraden, de zogenaamde aanvullende strategische voorraden (ASV’s) voor de drinkwatervoorziening. Het onderzoek naar ASV’s loopt al enige tijd en dit jaar wordt een eerste vergunningsaanvraag voorbereid.

Uitdagingen

Aan het verkrijgen van een nieuwe grondwateronttrekkingsvergunning gaat doorgaans een jarenlang durend, zorgvuldig en tegelijkertijd spannend proces vooraf. De provincie Drenthe is vergunningsverlener en bepaalt waar en hoeveel grondwater WMD mag onttrekken. Zij kijkt dan naar de effecten van de winning op de omgeving. Natuur, landbouw, infrastructuur en gebouwen mogen weinig tot geen last ondervinden van de winning. WMD doet hier uitgebreid onderzoek naar en betrekt alle betrokkenen intensief.

En daarmee is de klus nog niet geklaard, want uiteraard moet er vervolgens ook nog een productiestation gebouwd worden om het water te zuiveren. We kijken als WMD ver vooruit en zijn nu dus al bezig om er in de toekomst ook voor te zorgen dat we voldoende drinkwater van hoge kwaliteit kunnen blijven leveren aan onze klanten.