Waterwingebieden

Drents drinkwater is een natuurproduct. Uniek door de lokale bodem. Het water dat bij u uit de kraan stroomt, komt meestal dicht uit de buurt. Het is uit de grond gehaald in een waterwingebied in uw omgeving. De bronnen liggen in prachtige natuurgebieden. De beste bescherming van ons Drentse drinkwater.

Waterwingebieden

In deze gebieden liggen de bronnen voor ons drinkwater. Het oudste water is honderden jaren geleden gevallen als regen. Het is al deze jaren natuurlijk gezuiverd door de bodem. We beschermen onze bronnen goed, want onze bronnen zijn kwetsbaar. We gaan uiterst zorgvuldig met deze gebieden om.

Ook het water dat vandaag in de wingebieden en daar buiten valt, kan op de lange termijn als drinkwater uit de kraan stromen.

De borden geven aan dat u in een waterwingebied bent

Beschermjedrinkwater.nl

Water dat thuis uit de kraan komt, komt ooit weer opnieuw uit de kraan. Het is een watercirkel. Dat is mooi, want het water raakt nooit op. Maar het maakt de watervoorziening ook kwetsbaar. Want wij merken steeds vaker dat ons grondwater vervuild is met wat bewoners, landbouw en de industrie gebruiken. Chemicaliën, medicijnresten, oplosmiddel, onkruidverdelger…

Het schoonmaken van ons grondwater wordt daardoor steeds moeilijker en duurder. Helpt u mee om de bronnen schoon te houden? Op beschermjedrinkwater.nl staan allerlei tips.

Grondwaterbeschermingsgebied

Vaak ligt er rondom een wingebied een beschermingsgebied. Regenwater dat in hier valt, zakt in de bodem en stroomt binnen een aantal jaren naar de bronnen. Als er vervuiling in de grond zit, stroomt dat mee. Daarom gelden regels om het grondwater schoon te houden. U mag bijvoorbeeld wel boren en graven, als het maar niet te diep is. Maar u mag niet alle middelen voor de landbouw of tuin gebruiken. En bezoekers mogen niet overal parkeren.

Wilt u meer weten over de regels? En waar u op moet letten, als u er woont, werkzaamheden uitvoert of op bezoek komt? U leest het op de website van de provincie.

Wat kunt u doen?

Wat doet WMD?

Ook grondwater van elders loopt uiteindelijk richting de bron in de wingebieden. En zelfs buiten deze gebieden doen we er veel aan, om het grondwater schoon te houden. We proberen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door bewoners, bedrijven en landbouw sterk terug te dringen. Dat kunnen we niet alleen. Het vraagt inspanning van veel partijen.

 • Advies
  We geven agrarische bedrijven en bewoners advies over hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en stimuleren duurzame oplossingen.
 • Duurzaam terreinbeheer
  We onderhouden onze eigen terreinen en natuurgebieden chemievrij.
 • Nitraatuitspoeling
  In 4 Drentse grondwaterbeschermingsgebieden leveren akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning om de nitraatuitspoeling te verminderen.
 • Grondig boeren voor water
  In Grondig boeren voor water zijn kennisgroepen gevormd met veehouders in de Drentse grondwaterbeschermingsgebieden.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.