Naar inhoud

Waterwingebieden

Drinkwater

Drents drinkwater is een natuurproduct. Uniek door de lokale bodem. Het water dat bij jou uit de kraan stroomt, komt meestal dicht uit de buurt. Het is uit de grond gehaald in een waterwingebied in jouw omgeving. De bronnen liggen in prachtige natuurgebieden. De beste bescherming van ons Drentse drinkwater.

Wat doet WMD?

Ook grondwater van elders loopt uiteindelijk richting de bron in de wingebieden. En zelfs buiten deze gebieden doen we veel om het grondwater schoon te houden. We proberen het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door bewoners, bedrijven en landbouw sterk terug te dringen. Dat kunnen we niet alleen. Het vraagt inspanning van veel partijen.

Advies
We geven agrarische bedrijven en bewoners advies over hoe ze minder bestrijdingsmiddelen kunnen gebruiken en stimuleren duurzame oplossingen.

Duurzaam terreinbeheer
We onderhouden onze eigen terreinen en natuurgebieden chemievrij.

Nitraatuitspoeling
In 4 Drentse grondwaterbeschermingsgebieden leveren akkerbouwers en melkveehouders samen met de drinkwaterbedrijven en provincie extra inspanning om de nitraatuitspoeling te verminderen.

Grondig boeren voor water
In Grondig boeren voor water zijn kennisgroepen gevormd met veehouders in de Drentse grondwaterbeschermingsgebieden.