Naar inhoud

WMD werkt mee aan vervolgonderzoek verwijdering medicijnresten uit afvalwater

Homepage
WMD is in Drenthe verantwoordelijk voor het drinkwater. Maar WMD doet meer. Kennis delen over zuiveringstechnieken doen we ook. Samen met waterschap Vechtstromen, waterlaboratorium WLN in Glimmen en NieuWater BV in Nieuw Amsterdam onderzoeken we een manier om medicijnresten uit gezuiverd afvalwater te verwijderen. De eerste uitkomsten van het onderzoek naar deze 'nieuwe' methode zijn veelbelovend. Maar onduidelijk is hoe deze nieuwe zuiveringstechniek werkelijk werkt. En is het een methode die ook in de rest van Nederland kan worden toegepast en bovendien betaalbaar is? Samen met de partners zetten we een volgende stap in het onderzoek naar de werking van waterzuivering door middel van biologisch actief kool, BODAC.
BODAC Pilot

Bacteriën zorgen in dit systeem voor de afbraak van medicijnresten. Daarmee voorkom je dat de medicijnresten in het oppervlaktewater terecht komen. Deze techniek lijkt veelbelovend om breder toegepast te worden. Uit metingen blijkt namelijk dat het BODAC concept veel geneesmiddelen grotendeels (meer dan 80%) uit rioolwater (RWZI effluent) verwijdert. Ook als het actief kool in de BODAC installatie al 12 jaar oud is.

Om dit te testen is in 2021 een BODAC pilot installatie (testinstallatie op kleinere schaal) gebouwd. De installatie is gevuld met koolkorrels uit de bestaande installatie. De resultaten van het pilotonderzoek zijn veelbelovend en vergelijkbaar met de bestaande installatie. Het werkt. Begin augustus is een tweede pilotonderzoek gestart, waarbij een BODAC filter is gebouwd, gevuld met verse nieuwe koolkorrels. Bij dit onderzoek wordt gekeken hoe lang het duurt voordat BODAC medicijnresten verwijdert op dezelfde manier als in de bestaande installatie.

Naar verwachting zijn begin 2023 de eerste resultaten van dit tweede pilotonderzoek bekend. Ook dan moet duidelijk worden of deze methode goedkoper is en inzetbaar op veel meer plekken in Nederland. WMD en partners hebben goede hoop dat de proef slaagt.

Veilig werken achter de voordeur

Homepage
Nederland is in lockdown, maar ons Drentse drinkwater, blijft gewoon uit de kraan stromen. Net zoals altijd. Voor jouw gezondheid en die van onze medewerkers volgen we de aangescherpte richtlijnen van de rijksoverheid.