Naar inhoud

Statuten en reglementen

Bestuur en governance

WMD houdt zich bij de bedrijfsvoering aan statuten en reglementen voor de verhoudingen tussen bestuurder, de raad van commissarissen en de aandeelhouders.