Naar inhoud

Bestuur en governance

Over WMD

WMD heeft een belangrijke taak in de Drentse samenleving. Integer, transparant besturen en goed toezicht hoort bij onze maatschappelijke functie.

Het managementteam van WMD bestaat uit:

 • Vivienne Frankot (directeur-bestuurder)
 • Henk Brink (sectormanager Strategie en Kwaliteit)
 • Joris Grotenhuis (sectormanager Productie)
 • Jildau Hendriks (sectormanager Mens en Organisatie)
 • Manager Distributie: Sollicitatieprocedure loopt

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen WMD. De RvC adviseert de bestuurder en richt zich altijd naar het belang van de vennootschap. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Reglement RvC

Drs. H.J. (Henk) Pijlman

Voorzitter RvC, lid remuneratiecommissie

M.B. (Monique) Visser RA

Voorzitter auditcommissie, contactpersoon OR

Lisette van Breugel

Drs. L. (Lisette) van Breugel

Voorzitter remuneratiecommissie

Jeroen Regtuijt

J. (Jeroen) Regtuijt

Lid auditcommissie

Gerard Kremer

G. (Gerard) Kremer

Commissies van de RvC

De RvC heeft 2 permanente commissies: de remuneratiecommissie en de auditcommissie.

Auditcommissie

De auditcommissie bestaat uit 2 leden van de RvC en controleert en beoordeelt onder andere het financiƫle verslaggevingsproces van de vennootschap alsmede het accountantsonderzoek ter voorbereiding van de behandeling in de RvC-vergaderingen.

 • M.B. (Monique) Visser RA (voorzitter)
 • J. (Jeroen) Regtuijt

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit 2 leden van de RvC en heeft een voorbereidende taak over het te voeren bezoldigingsbeleid voor de RvC en de directeur. Daarnaast bereidt de remuneratie RvC-gespreksonderwerpen voor die betrekking hebben op governance. Een derde verantwoordelijkheid van de remuneratiecommissie is de voorbereiding van de jaarlijkse zelfevaluatie van de RvC.

 • Drs. L. (Lisette) van Breugel (voorzitter)
 • Drs. H.J. (Henk) Pijlman

Reglement auditcommissie
Reglement remuneratiecommissie

Aandeelhouders

 • Provincie Drenthe (973)
 • Gemeente Aa & Hunze (64)
 • Gemeente Assen (147)
 • Gemeente Border-Odoorn (64)
 • Gemeente Coevorden (80)
 • Gemeente Emmen (234)
 • Gemeente Hoogeveen (122)
 • Gemeente Midden-Drenthe (73)
 • Gemeente Noordenveld (72)
 • Gemeente Tynaarlo (45)
 • Gemeente Westerveld (21)
 • Gemeente De Wolden (51)