0592 854 550

Bestuur

WMD is een besloten vennootschap waarvan de provincie Drenthe en Drentse gemeenten de aandeelhouders zijn.

Raad van commissarissen

De raad houdt toezicht op het beleid, de algemene gang van zaken en adviseert de bestuurder van WMD. De commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Peter Glasbeek (1954) , interim-directeur, is bestuurder van de vennootschap en verantwoordelijk voor het beleid.

Maak kennis met de leden van de raad van commissarissen

Raad van commissarissen

Aandeelhouders

Alle aandelen zijn in handen van de gemeenten in het voorzieningsgebied en de provincie Drenthe.

De aandeelhouders komen ten minste tweemaal per jaar bijeen in een Algemene Vergadering.

De aandeelhouders verlenen goedkeuring voor het gevoerde beleid en voor het daarop uitgeoefende toezicht.

Hoofdkantoor WMD

Corporate governance

WMD houdt zich bij de bedrijfsvoering aan statuten en reglementen voor de verhoudingen tussen bestuurder, de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Reglement rvc
Directiestatuut
Reglement auditcommissie
Klokkenluidersregeling
Concept Statuten NV Waterbedrijf Drenthe
Concept Statuten WMD Drinkwater BV

N.V. Waterbedrijf Drenthe is holding van de WMD-groep. Hieronder vallen WMD Drinkwater B.V, WMD Industriewater B.V. en WMD Participaties B.V.