Naar inhoud

Hoe berekent WMD de drinkwaterprijs?

Onze standpunten

Het bepalen van de drinkwaterprijs hangt af van verschillende onderdelen. De kostprijs omvat onder andere de kosten van WMD voor het onttrekken, zuiveren, transporteren en distribueren van het water. Daarnaast spelen ook de investeringen in de infrastructuur, de kwaliteitsnormen, de belastingen en heffingen, en de winstmarge van WMD een rol. De drinkwaterprijs wordt vastgesteld door de drinkwaterbedrijven in overleg met de aandeelhouders van WMD, die toezicht houdt op de redelijkheid en transparantie van de prijsbepaling. De aandeelhouders zijn de provincie Drenthe en 11 gemeenten.