0592 854 550

Tarieven

Waterlevering aan huishoudens en kleinverbruikers 2016 2017
Met individuele watermeter
Per m³ (1000 liter) € 0,55 € 0,55
Vastrecht per jaar € 60,00 € 60,00
Zonder watermeter
Flatwoningen (per jaar) € 95,75 € 95,75
Overige woningen (per jaar)  € 152,00  € 152,00
Met centrale watermeter
Per m³ (1000 liter) € 1,03 € 1,03
Overig
Exclusief belasting op leidingwater (BoL) en 6% btw.
Administratiekosten entree en verhuizing € 17,70.

Belasting op leidingwater
De belasting op leidingwater (BoL) is een heffing van de rijksoverheid van 0,336 eurocent per m³ over de eerste 300 m³ drinkwater die u per jaar gebruikt.

Tarievenregeling 2016


Download de tarievenregeling

Tarievenregeling 2017

Download de tarievenregeling 2017