Tarieven

U betaalt voor het drinkwater dat u verbruikt. De watermeter houdt bij hoeveel dat is. Ook betaalt u vastrecht, belasting en btw. Het tarief wordt bepaald door de kosten die nodig zijn om drinkwater te maken en te leveren.

Tarief 2019 2020
Met watermeter
Per m³ (1000 liter)      0,56 0,60
Vastrecht per jaar    62,00  66,65
Zonder watermeter
Flatwoningen per jaar    101,00 108,50
Overige woningen per jaar   160,00   172,00
Centrale watermeter
Per m³ (1000 liter)   1,09   1,17
Exclusief belasting op leidingwater en en 9% btw.

Belasting op leidingwater
U betaalt belasting op leidingwater (BoL) over 300 m³ drinkwater per jaar.

  • In 2019 is de BoL € 0,343 per m³.
  • In 2020 is de BoL € 0,348 per m³.

Wat betaalde u in 2019?

Een gemiddeld gezin in Drenthe (2,16 personen) gebruikt gemiddeld 121 kubieke meter (1 m³ = 1000 liter) drinkwater per jaar.

Voor 1 m³ betaalde een gemiddeld huishouden € 1,54, inclusief vastrecht, belastingen en 9 procent btw.

Hoeveel u betaalt voor uw water, hangt af van uw situatie.

  • Vastrecht
  • Verbruik
  • Belasting en btw

Vastrecht

Vastrecht is een vast bedrag voor de aansluiting. Met vastrecht worden de vaste kosten betaald die nodig zijn voor de levering en het transport van drinkwater.

Verbruik

Het verbruik dat uw watermeter registreert, bepaalt de prijs die u voor uw water betaalt. U betaalt voor drinkwater per kubieke meter (1 m³ = 1000 liter).

Belasting en btw

Over drinkwater wordt belasting geheven. WMD is verplicht een aantal belastingen te heffen, die afgedragen worden aan de belastingdienst.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.