0592 854 550

Tarieven

De prijs voor drinkwater bestaat uit 3 onderdelen

  • Watergebruik
  • Vastrecht
  • Belastingen van de overheid

 

Waterlevering aan huishoudens en kleinverbruikers 2017 2018
Met individuele watermeter
Per m³ (1000 liter) € 0,55 € 0,53
Vastrecht per jaar € 60,00 € 59,00
Zonder watermeter
Flatwoningen (per jaar) € 95,75 € 95,75
Overige woningen (per jaar)  € 152,00  € 152,00
Met centrale watermeter
Per m³ (1000 liter) € 1,03 € 1,03
Overig
Exclusief belasting op leidingwater (BoL) en 6% btw.

Belasting op leidingwater
De belasting op leidingwater (BoL) is een heffing van de rijksoverheid over de eerste 300 m³ drinkwater die u per jaar gebruikt.
In 2017 is de BoL € 0,336 per m³.
De BoL voor 2018 is € 0,339 per m³.