Naar inhoud

'Er mag nog wel een tandje bij'

Terug naar overzicht

23 januari 2024

Vivienne Frankot

Drinkwaterreserves in Nederland worden steeds schaarser. De beschikbaarheid, bruikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen – van zowel grond- als oppervlaktewater – staan steeds meer onder druk. De inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) publiceerde de signaalrapportage 'Drinkwater steeds schaarser: provincie neem verantwoordelijkheid'.