Naar inhoud

Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater

Terug naar overzicht

10 maart 2023

Directeur Vivienne Frankot van WMD overhandigd rapport aan gedeputeerde Hans Kuipers

Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater.

Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat.

Effect van klimaatverandering

Het onderzoek naar de waterstromen in Drenthe is in opdracht van WMD uitgevoerd door kennisinstituut KWR uit Nieuwegein. Hierbij is ook gekeken naar het effect van klimaatverandering op de waterhuishouding.

Uit het rapport van KWR in opdracht van WMD blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 2395 miljard liter water valt in Drenthe in de vorm van regen. Dat is een laag van zo’n 80 tot 90 cm water verdeeld over de hele provincie. Twee derde van de regen verdampt weer. Van de hoeveelheid water die overblijft, het neerslagoverschot, wordt tenminste 70-80% via sloten, beken en kanalen afgevoerd naar het IJsselmeer en de Waddenzee. Zo’n 8% van het neerslagoverschot wordt gebruikt voor het maken van drinkwater.

WMD waterbalans 2023

WMD Waterbalans

 

Bekijk rapport

Gebruik Drenthe als een spons

Om extreme droogte in Drenthe te voorkomen wordt door waterschappen zomers vaak water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Circa 50 miljoen m3 per jaar. Modellen voorspellen dat er in 2050 meer IJsselmeerwater nodig is om droogte in Drenthe tegen te gaan. In het onderzoek wordt uitgegaan van wel 27% meer.

Deskundigen twijfelen over het feit of het IJsselmeer tegen die tijd wel voldoende water bevat voor droogtebestrijding in Drenthe. Drenthe is namelijk niet de enige provincie die water uit de nationale zoetwaterbuffer van Nederland gebruikt. In ons land zijn afspraken gemaakt over verdeling van het water in droge tijden. Het is maar de vraag of Drenthe over meer water kan beschikken.

Daarom is het van belang om nu al te kijken naar oplossingen. Het is tijd voor een watertransitie en de noodzaak daarvan is volgens WMD groot. Hou water vast en buffer het voor droge tijden, zo is de oproep.

‘Drenthe heeft meer dan voldoende water in een jaar. Maar dan moet je er op een bewustere manier mee omgaan. Dat geldt ook voor ons als
drinkwaterbedrijf. De bodem moet je gebruiken als ‘spons’ om ook in droge tijden voldoende water te hebben voor zowel natuur, landbouw als drinkwater. Verhoging van de grondwaterstand is ook een optie’, zo constateert directeur-bestuurder Vivienne Frankot van WMD. Ze roept partijen als de provincie Drenthe, waterschappen, natuurorganisaties en landbouw op om samen met WMD aandacht te besteden aan de waterhuishouding in Drenthe.