Nieuwe aansluiting

Heeft uw nieuwe woning of bedrijfspand nog geen wateraansluiting, bijvoorbeeld bij nieuwbouw? Dan kunt u deze aanvragen via mijnaansluiting.nl . Hier kunt u ook uw aansluiting laten verplaatsen of verwijderen.

Als u gaat verhuizen naar een andere woning of een ander bedrijfspand, is er meestal een wateraansluiting aanwezig. In dat geval hoeft u alleen maar water aan te vragen via een verhuizing.

 

Mijnaansluiting.nl

U kunt hier terecht voor

  • aanvragen nieuwe aansluiting
  • wijzigen bestaande aansluiting
  • aanvragen offerte
  • aanvragen tijdelijke bouwaansluiting

Voorwaarden

In de aansluitvoorwaarden staat waaraan de installatie moet voldoen voor een aansluiting op het drinkwaterleidingnet.

Kosten

De kosten voor een nieuwe aansluiting vindt u op de tarievenpagina. Ook de tarieven voor waterlevering kunt u hier vinden.

Doorlooptijd

Het aanvragen of wijzigen van een aansluiting kost tijd. Stuur daarom de aanvraag ruim voor de gewenste datum in.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.