0592 854 550

Nieuwe aansluiting

Als u gaat verhuizen naar een andere woning of een ander bedrijfspand, is er meestal een wateraansluiting aanwezig. In dat geval hoeft u alleen maar water aan te vragen via een verhuizing.

Heeft uw nieuwe woning of bedrijfspand nog geen wateraansluiting, bijvoorbeeld bij nieuwbouw? Dan kunt u deze aanvragen via mijnaansluiting.nl . Hier kunt u ook uw aansluiting laten verplaatsen of verwijderen.

Mijnaansluiting.nl

U kunt hier terecht voor

  • aanvragen nieuwe aansluiting
  • wijzigen bestaande aansluiting
  • aanvragen offerte
  • aanvragen tijdelijke bouwaansluiting

Voorwaarden

In de aansluitvoorwaarden staat waaraan de installatie moet voldoen om door ons aangesloten te worden op het drinkwaterleidingnet.

Kosten

De kosten voor een nieuwe aansluiting kunt u vinden op de tarievenpagina. Ook de tarieven voor waterlevering kunt u hier vinden.

Doorlooptijd

Het aanvragen of wijzigen van een aansluiting kost tijd.  Dien de aanvraag ruim voor de gewenste datum in.