0592 854 550

Nieuwe aansluiting

Als u gaat verhuizen naar een andere woning of een ander bedrijfspand, is er meestal een wateraansluiting aanwezig. In dat geval hoeft u alleen maar water aan te vragen via een verhuizing.

Heeft uw nieuwe woning of bedrijfspand nog geen wateraansluiting, bijvoorbeeld bij nieuwbouw? Dan kunt u deze aanvragen via mijnaansluiting.nl . Hier kunt u ook uw aansluiting laten verplaatsen of verwijderen.

Mijnaansluiting.nl

U kunt hier terecht voor

  • aanvragen nieuwe aansluiting
  • wijzigen bestaande aansluiting
  • aanvragen offerte
  • aanvragen tijdelijke bouwaansluiting

Voorwaarden

In de aansluitvoorwaarden staat waaraan de installatie moet voldoen om door ons aangesloten te worden op het drinkwaterleidingnet.

Kosten

De kosten voor een nieuwe aansluiting kunt u vinden op de tarievenpagina. Ook de tarieven voor waterlevering kunt u hier vinden.

Doorlooptijd

Het aanvragen of wijzigen van een aansluiting kost tijd.  Dien de aanvraag ruim voor de gewenste datum in.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.