Naar inhoud

De bossen liggen op de zandgronden en bestaan grotendeels uit wintereiken, beuken, hier en daar een vliegden en op de nattere gedeeltes elzen en wilgen. In deze bossen komen typische bosvogelsoorten voor zoals de bonte specht, bosuil, steenuil, sperwer, buizerd, havik en als zaadetende vogelsoorten zien we de koolmees, pimpelmees, spreeuw en de boomkruiper. Verder zijn er sporen van reeën aangetroffen en kunnen we hazen, konijnen en fazanten tegenkomen