Naar inhoud

Noordbargeres

Waterwingebieden

Bij de dobbe, een kleine natuurlijke poel, bevindt zich een wilgenstruweelbos. Dit biedt een unieke nestel- en voedselplaats voor kleinere en beschermde vogelsoorten waaronder de patrijs. Het wilgenbosje op de es is belangrijk voor de kleine water- en moerasvogels. Op een aantal plaatsen is jonge aanplant van vooral zomereik en berk

In de 19e eeuw is het Oranjekanaal gegraven voor de ontsluiting van de Zuidoost-Drentse venen. De vogels en de kikkers die hier leven hebben een vochtig tot nat milieu nodig. De waterhoen en de wilde eend vertoeven hier daarom graag. Bosvogels zoals de houtduif, de grauwe vliegenvanger, de grote bonte specht en de boomkruiper zie je hier ook regelmatig.