Naar inhoud

In dit gebied passen we zogenaamd verschralingsbeheer toe. Dat betekent dat we 1 keer per jaar steeds een bepaald gebied maaien en het maaisel afvoeren. Door steeds een ander deel te laten staan, ontstaat een gevarieerd terrein en krijgen insecten en 2-jarige akkerplanten de kans te overleven zoals kamillesoorten en akkerviooltje.