Naar inhoud

Inspelen op klimaatverandering

In ons waterwingebied Kruidhaars (bij Sleen) leggen we een slenk aan in het landschap. Dat doen we om ervoor te zorgen dat niet al het gevallen regenwater direct wordt afgevoerd, maar juist wordt vastgehouden in het gebied. Zo spelen we in op klimaatverandering; de steeds regelmatiger voorkomende natte en extreem droge perioden. Zie het als een appeltje voor de dorst.

Proceswater
Tijdens het spoelen van de filters in het pompstation komt zogenaamd spoelwater vrij. Dit is water dat veel ijzerdeeltjes bevat. Via een labyrint van spoelvijvers scheiden we die ijzerdeeltjes van het water. Dit ijzer blijft achter in deze spoelvijvers, als slib. Dat slib – te herkennen aan de typische oranje kleur – wordt hergebruikt voor bijvoorbeeld de baksteenindustrie. Wat voor WMD een reststof is, is voor een ander een grondstof. Het overgebleven water noemen we proceswater. Ook dat water brengen we via de slenk terug in het gebied.

Meer kans voor (nieuwe) flora en fauna
Vernatting van het gebied zorgt er ook voor dat (nieuwe) flora en fauna nog meer kans krijgt. Net als even verderop al gebeurt in het gebied van Natuurmonumenten. Weidevogels kunnen hun ‘pullen’ op steeds meer plekken een schuilplaats bieden en ook andere planten en dieren hebben baat bij een omgeving waar voldoende water en schuilmogelijkheden zijn. Denk aan vossen, dassen en reeën. Al deze dieren vinden een onderkomen in de ‘postzegel’ die WMD in Kruidhaars beheert.