Naar inhoud

Zoutlagen
In het zuiden bevinden zich op een diepte van 200 meter zoutlagen die uit de IJstijd dateren. In de zandlagen erboven wordt water gewonnen. De waterwinning en de zoutlagen hebben geen invloed op elkaar.

Heide en heikikker
Het midden van het gebied bestaat uit een droog en een vochtig heideveld. In het vochtige stuk treffen we de grootste populatie van arnica (valkruid) en het muizenoortje van Noord-Nederland. In het droge stuk vind je een combinatie van kraaiheide en struikheide waar de heikikker zich helemaal thuisvoelt.

Houtwal biedt beschutting
De Amerikaanse eiken langs de met veldkeien bestrate Sodemorseweg zijn zeer karakteristiek voor het terrein. Aan de overkant vind je een beukenrij (achter de ijsbaan) met daarachter een houtwal. Dit is een lintvormige, aaneengesloten begroeiing van bomen en struiken. In zo´n kruidenlaag van mos, bramen en lijsterbes verblijven graag vogels. Daarnaast biedt het beschutting aan vogels, konijnen, reeën, eekhoorns, vlinders en insecten.