Naar inhoud

Hooi- en grasland
Het natuurlijk hooiland met bloemen ligt in een eslandschap. De witte reukloze kamille is een aantal jaren geleden ingezaaid als dekvrucht. Gras en distels hadden hierdoor geen kans, maar gewoon barbarakruid en andere rozetvormige planten konden zich wél ontwikkelen. Deze kamille is nu aan het verdwijnen. We vinden hier verder avondkoekoeksbloem, dagkoekoeksbloem, donzige klis, fluitenkruid, gele morgenster, groot streepzaad, jakobskruiskruid, wilde peen en zeepkruid.

Sloten
In het beekdal van de Beilerstroom ligt een sloot. Deze mondt uit in een gegraven poel en vormt een fijne omgeving voor water- en moerasplanten, amfibieën, weekdieren, insecten, reptielen en vogels. Rondom de poel bloeit vooral de grote ratelaar en de kattenstaart en kwaakt de kikker. Verder komen aan de waterkant naast liesgras en riet veel mooie plantensoorten voor, zoals: de gewone engelwortel, wederik, Koninginnekruid, moerasrolklaver, moerasspirea, heelblaadjes en poelruit.