Naar inhoud

De houtwal begrenst het waterwingebied. Dit is een lintvormige, aaneengesloten begroeiing van bomen en struiken. Houtwallen dienden van oorsprong als ‘kweekplaats’ van hout en als een natuurlijke erfscheiding. Eens per 5 jaar kapt de WMD hier verspreid bomen en struiken. Hierdoor ontwikkelt zich een kruidenlaag die een belangrijke verblijfplaats is voor vogels, konijnen, hazen, reeën, vlinders, veldmuizen en insecten. Ook egels, hermelijnen en wezels komen hier voor.