Naar inhoud

Annen-Breevenen

Waterwingebieden

Op de droge graslanden van de Duunsche Landen groeien plantjes als muizeoortje en zandblauwtje. Iets verderop is het iets vochtiger, waardoor hier andere bomen groeien: zwarte els, gelderse roos en lijsterbes met een ondergroei van brede stekelvaren.

De variatie in het gebied maakt het bijzonder aantrekkelijk voor dieren als hazen, vossen, konijnen, hermelijnen, wezels, steenmarters, vleermuizen en veldmuizen. Verder leven in en rond de waterlopen en plassen veel groene en bruine kikkers, zodat je op een zwoele zomeravond kunt genieten van een heus ´kikkerconcert´.

Ook zijn er roofvogels zoals de buizerds, blauwe kiekendieven en weidevogels (wulp, grutto en tureluur) en zangvogels (paapjes, kwikstaarten en rietzangers). Daarnaast vinden we insecten, vlinders (kleine vos, motvlinder, dagpauwoog, atalanta en zandoogje), sprinkhanen en libelles.

Annen-Breevenen in beeld

Ga je wandelen in dit waterwingebied? Dan kun je het volgende zomaar tegenkomen!