Drinkwater, wat zit erin?

Drinkwater is een natuurproduct. Het bevat allerlei mineralen, zouten, stoffen en bacteriën. In de drinkwaterwet en het drinkwaterbesluit staat welke maximale temperatuur kraanwater mag hebben en en hoeveel ijzer en zout erin mag zitten. Ook is bepaald welke bacteriën niet in drinkwater horen en is voor een groot aantal stoffen de maximaal toegestane concentratie beschreven. Daarmee voldoet het drinkwater in Nederland aan hoge kwaliteitseisen.

Stoffen in de bron

Wij maken drinkwater van grondwater. In de lucht, de bodem en het water komen stoffen terecht van consument, landbouw en industrie. Denk aan medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. Van sommige stoffen treffen wij sporen aan in het water. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en nemen waar nodig maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Dat betekent dat het drinkwater van hoge kwaliteit is. Veilig om te drinken, door jong en oud.

We werken intensief samen met de provincie om de bronnen te beschermen. Wat er niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen.

Wat zit er in mijn drinkwater

Wilt u weten wat de samenstelling van uw drinkwater is? Dan kunt u hier de kwaliteitsgegevens in uw postcodegebied opvragen.

Speuren naar sporen

Er vindt continu onderzoek plaats naar drinkwater. Dankzij nieuwe technieken kunnen wij de kwaliteit van het water steeds nauwkeuriger meten. We meten stoffen bijvoorbeeld al in milli-, micro- en nanogrammen per liter drinkwater. Hierdoor kunnen we vroegtijdig reageren op nieuwe stoffen of veranderingen bij bestaande stoffen. Als wij twijfelen over de veiligheid van het drinkwater ondernemen wij meteen actie.

Eén milligram = 0,001 gram
Eén microgram = 0,000 001 gram
Eén nanogram 0,000 000 001 gram

Het belang van schone bronnen

Het is van groot belang dat onze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.