Bewaken waterkwaliteit

Het drinkwater in Drenthe is van de hoogste kwaliteit. We meten de waterkwaliteit elke dag. Zo weet u zeker dat uw drinkwater altijd betrouwbaar is.

Meten is weten

We meten iedere dag de kwaliteit van ons drinkwater. We volgen elke stap: in de bron, tijdens het zuiveringsproces, in het leidingnet en uit de kraan.

Ons laboratorium neemt dagelijks watermonsters. Zo kunnen we altijd betrouwbaar drinkwater bij u thuis garanderen.

Watermonsters

Laboratorium WLN

We controleren nauwkeurig of het water voldoet aan de strenge eisen die in Nederland gelden voor drinkwater. Ons laboratorium WLN analyseert de watermonsters op een groot aantal chemische en biologische parameters. Ontdekken we dat er te veel van een bepaalde stof in het water zit? Dan nemen we onmiddellijk actie. Wij rapporteren alle meetgegevens aan de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT).

Nieuwste meetmethoden

De meetmethoden worden steeds gevoeliger. We kunnen hele lage concentraties stoffen aantonen. Sommige stoffen zelfs per nanogram: een miljoenste milligram. We weten zo steeds meer en kunnen veel eerder stoffen opsporen en nader onderzoeken. Als het nodig is nemen we op tijd actie. Zo kunnen we altijd betrouwbaar drinkwater bij u thuis leveren.

WMD wil voortdurend inzicht hebben in de waterkwaliteit. We meten op meer stoffen dan we wettelijk verplicht zijn. Wij werken samen met andere onderzoeksinstellingen, zoals KWR Watercycle Research Institute en universiteiten.

Het belang van schone bronnen

Het is van groot belang dat onze bronnen schoon zijn en beschermd worden tegen verontreinigingen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Wat er niet in zit, hoeft er immers ook niet uit.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.