0592 854 550

Energie uit water

WMD water en energie

WMD water en energie ontwikkelt en exploiteert bodemenergiesystemen en warmtenetten. WMD water en energie ontwikkelt en exploiteert duurzame energieconcepten gebaseerd op benutting van bodemenergie, binnen randvoorwaarden die bodem en grondwater beschermen.

Het gebruik van warmte uit de bodem levert een bijdrage aan de nieuwe energievoorziening. Partner voor bedrijven en overheden om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees meer