Kans op lage waterdruk of troebel water in Spier en omgeving.

Door werk aan de waterleiding. Onze excuses voor het ongemak. Lees meer over troebel water.

0592 854 550

Energie uit water

WMD water en energie

WMD water en energie ontwikkelt en exploiteert energieconcepten. We investeren in mogelijkheden om thermische energie uit drinkwater te gebruiken.

Het gebruik van warmte uit de bodem levert een bijdrage aan de nieuwe energievoorziening. WMD water en energie is specialist in warmtenetten en bodemenergiesystemen. Partner voor bedrijven en overheden om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Projecten van WMD water en energie