Energie uit water

WMD water en energie

WMD water en energie ontwikkelt en exploiteert energieconcepten. We investeren in mogelijkheden om thermische energie uit drinkwater te gebruiken.

Het gebruik van warmte uit de bodem levert een bijdrage aan de nieuwe energievoorziening. WMD water en energie is specialist in warmtenetten en bodemenergiesystemen. Partner voor bedrijven en overheden om invulling te geven aan duurzaamheidsdoelstellingen.

Video

Projecten van WMD water en energie

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.