Naar inhoud

Controle bij bedrijven

Zakelijk

De collectieve drinkwaterinstallatie van een bedrijf moet aan de geldende regelgeving voldoen, zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet.