Naar inhoud

Landbouwschade door grondwaterwinning

Homepage

WMD gebruikt grondwater om drinkwater van te maken. Dit kan leiden tot een lagere grondwaterstand. Als de lagere grondwaterstand zorgt voor lagere gewasopbrengsten voor agrariërs, dan heet dat ‘droogteschade’.

Hoge zandgronden

Vooral op de hoge zandgronden kan een onttrekking van grondwater effect hebben op de grondwaterstanden. Afhankelijk van de bodemopbouw kan er dan een wat lagere grondwaterstand ontstaan, met mogelijk een lagere gewasopbrengst tot gevolg.

Compensatie

Wanneer er geen andere maatregelen meer mogelijk zijn en een grondwateronttrekking zorgt voor een verminderde opbrengst van de gewassen, ontstaat er ‘droogteschade’. De Nederlandse wet bepaalt dat drinkwaterbedrijven landbouwbedrijven hiervoor moeten compenseren. Deze financiële tegemoetkoming is bedoeld om misgelopen inkomsten door de verlaagde opbrengst van gewassen te vergoeden.