Naar inhoud

Reportage RTV Drenthe - Nooddrinkwateroefening in Zuidlaren

Homepage
Op donderdag 15 juni oefende WMD samen met de gemeente Tynaarlo en Veiligheidsregio Drenthe de inzet van nooddrinkwater. Als alternatief voor de normale drinkwatervoorziening werd een speciaal nooddrinkwaterpunt bij de Brink in Zuidlaren ingericht.
Nooddrinkwateroefening in Zuidlaren

Samenvatting avonturen van de scholeksters

Homepage
Dit jaar konden we meegenieten van een nieuwe WMD-vogel: de scholekster. Via Beleef de Lente waren alle avonturen van het liefdespaartje te volgen. Met het uitvliegen van het laatste jong gaat de webcam vandaag offline. We kijken terug op een debuut dat alles behalve saai was.
Scholeksters in Assen

Waarom Fage drinkwater krijgt van WMD

Homepage
WMD Drinkwater krijgt vragen over de levering van drinkwater aan de Griekse fabrikant Fage. Fage heeft plannen om in Hoogeveen een nieuwe zuivelfabriek te bouwen. WMD heeft het verzoek gekregen om drinkwater te leveren. Er is daarop een onderzoek gestart om te kijken of dit kan.
Kan water

Veelgestelde vragen over Fage

1  Wat is de afspraak met Fage over de levering van drinkwater?

De afspraak is dat WMD maximaal 2500m³ drinkwater per dag levert aan Fage. Zo is ook te lezen in de vergunningaanvraag van Fage. Daarvoor moet het bedrijf wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Het bedrijf moet water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben (levensmiddelenindustrie).
  • WMD moet voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter plaatse van de vestiging.
  • Het bedrijf moet aangeven welke maatregelen genomen worden om efficiënt om te gaan met drinkwater.

 

2 Waarom heeft WMD de toezegging gedaan om 2500m³ water per dag te leveren?

WMD beoordeelt elke aanvraag voor de levering van drinkwater. WMD heeft geen aansluitplicht voor industriële leveringen. Het Drentse drinkwaterbedrijf gaat niet over het vestigen van een fabriek. WMD gaat over het aanbieden van de drinkwaterlevering. Er wordt alleen een leveringsovereenkomst met de industrie opgesteld als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals te lezen in vraag 1.

Bij elke aanvraag, dus ook die van Fage, wordt gekeken naar de beschikbaarheid van drinkwater. Is er onvoldoende drinkwater beschikbaar en kan WMD niet leveren, dan wordt een aanvraag vanuit de industrie niet gehonoreerd. Is er wel ruimte voor levering, dan zal WMD onder voorwaarden meewerken. Rondom Hoogeveen is voldoende ruimte waardoor uitbreiding daar mogelijk is.

 

3 Is er voldoende water voor Fage?

Als drinkwaterbedrijf kijken we met grote regelmaat naar ontwikkelingen in de maatschappij. We maken een analyse en een prognose voor de komende jaren. We kijken naar bevolkingsgroei, de woningbouwopgave van de provincie Drenthe en economische groei.

Voor de komst van Fage naar Hoogeveen hebben we onze prognoses nogmaals tegen het licht gehouden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er voldoende drinkwater is om aan de vraag van Fage te voldoen, zonder dat dit effect heeft op de levering van drinkwater aan onze bestaande klanten. Was deze aanvraag binnen gekomen voor verschillende andere regio’s in Drenthe, dan was het antwoord nee geweest. WMD heeft in het verleden aanvragen voor extra drinkwater moeten weigeren.

 

4 Nu melden RIVM en VEWIN dat er in Nederland een acuut probleem is als het gaat om het leveren van voldoende drinkwater. Hoe is het dan mogelijk dat WMD zoveel water kan leveren?

In Drenthe hebben we geen acuut probleem als het gaat om de beschikbaarheid van grondwater voor het maken van drinkwater. Zo is ook te lezen in onderzoeksrapporten van VEWIN en RIVM. In 2027, zo is de verwachting, is er wel extra water nodig. Na 2030 is de situatie ook zo dat we extra water nodig hebben in delen van Drenthe vanwege groei van de bevolking en economische groei.

WMD heeft in de vergunningen nog enige ruimte. Daarnaast kijkt WMD samen met de provincie naar plekken om eventueel in de toekomst (na 2030) grondwater te winnen voor het maken van drinkwater. En die zijn er. Voor andere delen van Nederland kan de situatie heel anders zijn. Vandaar dat in deze regio’s de druk veel groter is om te besparen en dat weleens gesproken wordt over de kraan waar geen water uit komt.

 

5 Betekent dit dat ik niet zuinig hoef te doen met drinkwater?

Nee. We roepen iedereen op om bewust om te gaan met drinkwater. We kunnen niet zonder drinkwater. We hebben het nodig om van te leven en vanwege hygiëne. En het moet betaalbaar zijn voor iedereen. Als WMD roepen we onze klanten op om bewust om te gaan met water. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van regenwater voor de tuin of het wassen van de auto. Dat zijn relatief simpele maatregelen die ook nog eens geld besparen. Je zwembad vullen in de zomer kan nog steeds, maar het liefst niet allemaal tegelijk. Dan ontstaat er in onze leidingen een file waardoor de druk lager wordt.

Onze zakelijke klanten vragen we hetzelfde te doen. Bewust omgaan met drinkwater en maatregelen nemen om water te besparen. Een nieuwe aanvraag, zoals die van Fage, beoordeelt WMD hier ook op. Zonder maatregelen geen drinkwater. Verspilling van drinkwater is zonde.

 

6 Worden er eisen gesteld aan bedrijven die drinkwater krijgen?

Dat doet WMD zeker. WMD heeft geen aansluitplicht voor de industriële levering van drinkwater, maar wil economische vooruitgang niet tegenhouden. WMD gaat niet over welk bedrijf zich vestigt. Alleen dus over levering van drinkwater. Fage moet, net als andere bedrijven aan de verschillende eisen voldoen:

  • Het bedrijf moet water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben (levensmiddelenindustrie).
  • WMD moet voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter plaatse van de vestiging.
  • Het bedrijf moet aangeven welke maatregelen genomen worden om efficiënt om te gaan met drinkwater.

Voldoet de aanvrager niet aan deze eisen, dan sluit WMD het bedrijf niet aan op de waterleiding.

 

7 Krijgen deze grootverbruikers korting op de waterprijs?

Grootverbruikers krijgen geen korting op de drinkwaterprijs. Ze betalen net zoveel als onze andere klanten. En ze betalen ook voor de aansluiting.

 

8 Hoe gaat WMD eigenlijk om met aanvragen van bedrijven voor het leveren van drinkwater?

WMD krijgt vaker aanvragen van bedrijven. Die aanvragen worden serieus onderzocht. Is er voldoende drinkwater, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten. WMD kan op een efficiënte en duurzame manier drinkwater maken van grondwater.

Er zijn ook bedrijven in Drenthe die zelf een waterzuivering hebben om drinkwater te maken. Daar heeft WMD geen invloed op. Is er onvoldoende aanbod, dan volgt een weigering. Op veel plekken in Drenthe is een grote aansluiting bijvoorbeeld niet mogelijk. We leveren overigens geen grondwater dat wordt gebruikt als industriewater met een lagere kwaliteit.

 

9  Stel nu dat Fage meer drinkwater wil. Kan dat?

De afspraak is maximaal 2500m³ per dag. En het liefst minder. WMD heeft Fage gevraagd om aan te tonen dat waterbesparing hoge prioriteit heeft en wat dit oplevert

Kantoren WMD op Bevrijdingsdag gesloten

Homepage
Op vrijdag 5 mei zijn de kantoren van WMD gesloten. Onze klantenservice is op deze dag telefonisch niet bereikbaar.

Vlag Nederland

Eerste eieren voor onze scholeksters in Assen

Homepage
Op het dak van de waterfabriek in Assen broedt al jaren een paartje scholeksters. Dit jaar zijn hun avonturen live te volgen via Beleef de Lente. En alle volgers zijn beloond. Vorige week mocht het liefdespaartje al het 3e ei verwelkomen. De beelden bekijken of meer weten? Je vindt het hieronder.
Scholeksters

Klantenservice 27 en 28 april gesloten

Homepage
In verband met Koningsdag is onze klantenservice op donderdag 27 en vrijdag 28 april telefonisch niet bereikbaar.
Vlag Nederland

Beleefbosje in Assen feestelijk geopend

Homepage
Bij het Duurzaamheidscentrum in Assen is vorige week het Beleefbosje op feestelijke wijze geopend. Het Beleefbosje is een initiatief van Stichting Het Drentse Landschap, in samenwerking met verschillende partners. WMD heeft bijgedragen aan de informatietafel, waar kinderen en volwassenen meer kunnen leren over ons bijzondere Drentse drinkwater. En we installeren een watertappunt bij het Duurzaamheidscentrum.
Opening Beleefbosje

Mooie samenwerking

Er zijn diverse partners bij dit project betrokken, waaronder: Vereniging van Vrienden van het Asserbos, Waterschap Hunze en Aa’s, Gemeente Assen en Stichting Het Drentse Landschap. Wil je meer weten over het Beleefbosje? Je vindt het op de website van Duurzaamheidscentrum Assen.

Foto’s: Omroep Assen en Assenstad.nl

Duurzaamheidscentrum Assen

Mijn WMD-omgeving tijdelijk niet beschikbaar

Homepage
De komende weken krijgt ons klantensysteem een opfrisbeurt. Zo kunnen we je in de toekomst nog beter helpen. Door het onderhoud is de Mijn WMD-omgeving van 16 maart tot en met 3 april daarom even niet beschikbaar.

Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater

Homepage
Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater.

Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat.
Directeur Vivienne Frankot van WMD overhandigd rapport aan gedeputeerde Hans Kuipers

Effect van klimaatverandering

Het onderzoek naar de waterstromen in Drenthe is in opdracht van WMD uitgevoerd door kennisinstituut KWR uit Nieuwegein. Hierbij is ook gekeken naar het effect van klimaatverandering op de waterhuishouding.

Uit het rapport van KWR in opdracht van WMD blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 2395 miljard liter water valt in Drenthe in de vorm van regen. Dat is een laag van zo’n 80 tot 90 cm water verdeeld over de hele provincie. Twee derde van de regen verdampt weer. Van de hoeveelheid water die overblijft, het neerslagoverschot, wordt tenminste 70-80% via sloten, beken en kanalen afgevoerd naar het IJsselmeer en de Waddenzee. Zo’n 8% van het neerslagoverschot wordt gebruikt voor het maken van drinkwater.

WMD waterbalans 2023

WMD Waterbalans

 

Bekijk rapport

Gebruik Drenthe als een spons

Om extreme droogte in Drenthe te voorkomen wordt door waterschappen zomers vaak water aangevoerd vanuit het IJsselmeer. Circa 50 miljoen m3 per jaar. Modellen voorspellen dat er in 2050 meer IJsselmeerwater nodig is om droogte in Drenthe tegen te gaan. In het onderzoek wordt uitgegaan van wel 27% meer.

Deskundigen twijfelen over het feit of het IJsselmeer tegen die tijd wel voldoende water bevat voor droogtebestrijding in Drenthe. Drenthe is namelijk niet de enige provincie die water uit de nationale zoetwaterbuffer van Nederland gebruikt. In ons land zijn afspraken gemaakt over verdeling van het water in droge tijden. Het is maar de vraag of Drenthe over meer water kan beschikken.

Daarom is het van belang om nu al te kijken naar oplossingen. Het is tijd voor een watertransitie en de noodzaak daarvan is volgens WMD groot. Hou water vast en buffer het voor droge tijden, zo is de oproep.

‘Drenthe heeft meer dan voldoende water in een jaar. Maar dan moet je er op een bewustere manier mee omgaan. Dat geldt ook voor ons als
drinkwaterbedrijf. De bodem moet je gebruiken als ‘spons’ om ook in droge tijden voldoende water te hebben voor zowel natuur, landbouw als drinkwater. Verhoging van de grondwaterstand is ook een optie’, zo constateert directeur-bestuurder Vivienne Frankot van WMD. Ze roept partijen als de provincie Drenthe, waterschappen, natuurorganisaties en landbouw op om samen met WMD aandacht te besteden aan de waterhuishouding in Drenthe.

Jasmijn (5) zocht uit: 'Waar komt ons water vandaan?'

Homepage
Toen de 5-jarige Jasmijn in bad zat, kwam er plotseling een vraag in haar op: Waar komt het water vandaan? En dus stuurde ze een brief naar WMD.
Rondleiding kinderen bij WMD