Naar inhoud

Feestelijke aftrap Nationale Kraanwaterdag in Hoogeveen

Homepage
Ruim 7.000 kinderen in Drenthe doen vandaag mee aan de Nationale Kraanwaterdag. Dat is een recordaantal. WMD-directrice Vivienne Frankot en directeur Wim van Dijken van Pricoh-school De Morgenster openden de Nationale Kraanwaterdag in Hoogeveen. Dit deden ze samen met de leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8 van De Morgenster.


Kraanwaterdag 2022

Impressie Nationale Kraanwaterdag 2022

Nieuwsbrief Balans

Homepage
WMD werkt al jaren samen met de landbouw met als doel het reduceren van de uitspoeling van nitraat en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het diepe grondwater. WMD gebruikt het grondwater in de verschillende grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe om er drinkwater van maken.

WMD vindt de residuen terug in het grondwater. Vaak zijn middelen of mest al zo'n 30 tot 40 jaar geleden gebruikt. Als drinkwaterbedrijf moeten we extra investeren in zuivering om het er weer uit te halen.

Dag van de Bouw

Homepage
Ruim 500 bezoekers kwamen op de Dag van de Bouw een kijkje nemen op de bouwplaats in Beilen. Hier bouwt WMD een nieuw drinkwaterproductiestation. Samen met aannemers Brands Bouw, Van Haarst, Rook Pijpleidingbouw en Beenen openden we voor een keer de bouwhekken.

‘Pannenbier’ bij drinkwaterfabriek van WMD in Beilen

Homepage
Het hoogste punt van de bouw van de nieuwe drinkwaterfabriek van WMD in Beilen is bereikt. Deze waterfabriek zorgt straks voor drinkwater in de regio rondom Beilen. Maar ook bij klanten van collega waterbedrijf Vitens in het Friese grensgebied bij Appelscha komt vanaf het voorjaar van 2023 Drents drinkwater uit Beilen uit de kraan.

Naar goed gebruik, organiseerde WMD op donderdag (16 juni) een barbecue om alle medewerkers op de bouw te bedanken. Leo Hendriks, directeur WMD: ‘Vanwege de schaarste aan alles is het in deze tijd niet eenvoudig om een project van deze omvang uit te voeren. We zijn daarom extra trots dat de aannemers en hun medewerkers samen met de medewerkers van WMD dit hoogste punt zo snel hebben bereikt.’ WMD werkt hierin samen met Vitens.

Aandeelhoudersvergadering op 17 juni

Homepage
Vrijdag 17 juni vindt een openbare algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Deze start om 15.00 uur bij WMD aan de Lauwers 3 te Assen.
vlag

Leo Hendriks vertrekt bij WMD

Homepage
Directeur Leo Hendriks neemt per 1 september afscheid van WMD. Hij is 5 jaar directeur geweest van het Drentse drinkwaterbedrijf. Na meer dan 25 jaar manager en bestuurder te zijn geweest bij verschillende (semi)publieke organisaties, gaat hij de komende jaren organisaties op strategisch vlak adviseren bij hun ontwikkeling.
vlag

Dag van de Bouw

Homepage
Op zaterdag 18 juni is de Dag van de Bouw. Tijdens dit jaarlijkse evenement openen we eenmalig de bouwhekken van het bouwterrein in Beilen waar we een nieuwe drinkwaterfabriek bouwen. Een uniek kijkje achter de schermen, want dit is normaal gesproken verboden terrein. Zet de Dag van de Bouw dus snel in je agenda!
Beilen bouw

Kijk mee met dialoog over drinkwater

Homepage
Kijk vandaag om 16.00 uur live mee naar de dialoog over de toekomst van ons drinkwater. WMD gaat samen met andere drinkwaterbedrijven en partijen het gesprek aan over de regionale uitdagingen en bespreken de mogelijke succesfactoren voor de toekomst.

Drinkwaterbedrijven over de toekomst van ons drinkwater

Homepage
De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater, nu en later, staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen.
Toekomst van ons drinkwater

Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater er de komende jaren uit? Vewin vraagt, samen met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, aandacht voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’ en organiseert drie online dialoogtafels

Aandeelhoudersvergadering op 8 april

Homepage
Vrijdag 8 april vindt een openbare algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Deze start om 15.00 uur bij WMD aan de Lauwers 3 te Assen. Mocht je hier vragen over hebben dan kun je contact opnemen met mevrouw T. Dijk via t.dijk@wmd.nl of 06 55 76 68 13.
vlag