Naar inhoud

Het managementteam

Het managementteam

WMD kent een managementteam (MT) dat bestaat uit de bestuurder en de sectormanagers. Mede op basis van het overleg in het MT ontwikkelt de directie het beleid, waaronder de visie en strategie van WMD. Daar waar van toepassing wordt het beleid goedgekeurd door de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. De directie en het MT zijn vervolgens verantwoordelijk voor de uitvoering van het goedgekeurde beleid.

Raad van commissarissen

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen WMD. De RvC adviseert de bestuurder en richt zich altijd naar het belang van de vennootschap. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.