Naar inhoud

Bouw van de actiefkoolfilters in vogelvlucht

Uitbreiding zuivering Noordbargeres

Eind 2020 is WMD op de Noordbargeres begonnen met de bouw van de extra zuiveringsstap die uit 8 actiefkoolfilters bestaat. Deze filters vormen een robuuste barrière tegen diverse verontreinigingen in het grondwater. Bekijk in 17 foto’s hoe we deze extra zuiveringsstap bouwen.