Visiedocument

In dit visiedocument zijn de lijnen geschetst voor de toekomst van WMD. De visie vormt een leidraad voor de ontwikkeling de komende jaren. We blijven ons aanpassen aan de wereld om ons heen. Een wereld die blijft veranderen en steeds meer vraagt.

.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.