Naar inhoud

Leo Hendriks

Onze mening

Oud-directeur

‘Voor onze gezondheid en dagelijkse hygiëne is schoon en betrouwbaar drinkwater onmisbaar. Daarom moeten we er bewust en zuinig mee omgaan. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we samen verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van onze bronnen. Wat er niet in zit, hoeft WMD er ook niet uit te halen.’

Verontreinigde bronnen zijn de nieuwe werkelijkheid; een nieuwe kijk op het maken van drinkwater in Drenthe

In de media heb je het wellicht al gelezen onlangs: de drinkwatertarieven in Drenthe gaan omhoog. Een gemiddeld huishouden gaat in 2022 op jaarbasis zo’n 12 euro meer betalen voor drinkwater. De stijgende tarieven zijn een gevolg van de forse investeringen die WMD moet doen om de kwaliteit van de openbare drinkwatervoorziening in Drenthe te kunnen blijven garanderen.

De drinkwatersector staat voor een aantal grote uitdagingen. WMD moet inspelen op veranderingen in de maatschappij, in het klimaat en de kwaliteit van de drinkwaterbronnen. De afgelopen 20 jaar waren voor WMD relatief stabiel en evenwichtig. Als drinkwaterbedrijf wisten we in grote lijnen wat we konden verwachten. En wat er van ons werd gevraagd. Bijvoorbeeld wat betreft de vraag naar drinkwater. Het aantal klanten in Drenthe bleef redelijk stabiel. En het gebruik van drinkwater daalde licht, zodat WMD zonder problemen kon voldoen aan de wettelijke leveringsplicht.

Meer vraag naar drinkwater
Anno 2021 is er echter sprake van een ‘nieuwe werkelijkheid’: de drinkwatervraag stijgt en kan de komende jaren flink verder toenemen als alle bouwplannen voor nieuwe woningen in Drenthe doorgaan. Deze nieuwe inwoners hebben vanzelfsprekend drinkwater nodig. Net als bedrijven die zich als gevolg van de groei van de bevolking en de economie in Drenthe gaan vestigen. WMD moet dus op zoek naar mogelijkheden om aan deze groeiende vraag te voldoen. Denk hierbij aan nieuwe winlocaties, de bouw van nieuwe productiestations en nieuwe leidingen. Voor de investeringen die dit met zich meebrengt geldt dat de kosten voor de baten uitgaan.

Niet alleen de stijgende drinkwatervraag is een uitdaging. Ook de kwaliteit van het water is een zorg. In het grondwater dat WMD gebruikt om drinkwater te maken, vinden we steeds meer stofjes die we eruit moeten halen. Deze stoffen komen in het grondwater door landbouw, industrie en huishoudens. Het is zeker dat we de komende jaren steeds meer verontreinigingen in de bronnen gaan vinden die we moeten verwijderen. Het is echter niet altijd goed te voorspellen wanneer een bepaalde stof in een bepaalde bronput gevonden gaat worden. Bovendien worden de meetmethodes steeds beter en hierdoor worden ongewenste stoffen steeds beter waarneembaar.

Hogere kosten vanwege verontreiniging
De verontreiniging van het grondwater leidt tot hogere kosten, omdat er meer zuiveringsstappen nodig zijn om er gezond drinkwater van te maken. Bijvoorbeeld op de Noordbargeres in Emmen, waar we een extra zuiveringsinstallatie van zo’n 10 miljoen euro bouwen om bestrijdingsmiddelen te verwijderen die in het opgepompte grondwater aanwezig zijn.

Voor onze gezondheid en dagelijkse hygiëne is schoon en betrouwbaar drinkwater onmisbaar. Daarom moeten we er bewust en zuinig mee omgaan. Daarnaast moeten we ons realiseren dat we samen verantwoordelijk zijn voor het schoon houden van onze bronnen. Wat er niet in zit, hoeft WMD er ook niet uit te halen. Dat is echter vooral van belang voor de toekomst. De komende decennia zullen we in onze bronnen de verontreinigingen terugvinden die de afgelopen 80 jaar in de bodem terecht zijn gekomen.

Naast dat we samen moeten zorgen dat ons milieu schoon en gezond blijft, kost het veel geld om het extra te zuiveren om er drinkwater van te maken. We betalen dit met zijn allen via de steeds hoger wordende drinkwatertarieven. Bovendien blijven we zitten met een afvalstroom met geconcentreerde verontreinigingen.

Als we ook in de toekomst willen zorgen dat er voor iedereen gezond en betaalbaar drinkwater is, zullen we samen hier aan moeten werken. We zijn het verplicht aan onszelf en aan de toekomstige inwoners van Drenthe.