Naar inhoud

Vivienne Frankot

Onze mening

Directeur

‘Laten we er voor zorgen dat de aandacht voor ons drinkwaterprobleem niet verslapt. Wees je bewust van de dreiging dat we straks mogelijk een tekort hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. Dat zou het wel moeten zijn’

Vivienne Frankot

Drinkwatersector slaat alarm: zonder actie meer knelpunten levering drinkwater

Brancheorganisatie VEWIN komt vandaag met het nieuws dat de drinkwatersector alarm slaat als het gaat om de levering van drinkwater. Drie waterbedrijven, Vitens – Dunea – Waterbedrijf Groningen, hebben een acuut probleem. Als er nu niets gebeurt, dan hebben de drie op korte termijn een probleem met de leveringszekerheid. Ze kunnen niet aan de vraag voldoen. En dat terwijl we als drinkwatersector een leveringsplicht hebben.

In het rijtje van drinkwaterbedrijven met een acuut probleem komt WMD niet voor. Dat komt omdat we in Drenthe nog ruimte hebben in onze vergunningen. Bovendien zijn we gestart met een procedure om de vergunning van onze winning in Beilen te vergroten. Dat geeft even lucht. Maar als we doorgaan op de huidige voet, dan lopen we als WMD in 2030 tegen hetzelfde probleem aan als onze collega’s in Nederland. Dan zou het zomaar kunnen dat ook WMD nieuwe aansluitingen moet weigeren. Dat willen we niet. We ervaren bij WMD de urgentie van de uitbreiding van onze waterwinningen. Net als bij Vitens, Dunea en Waterbedrijf Groningen.

Verschillende redenen
En daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste de constatering dat het drinkwatergebruik in Drenthe niet meer daalt, maar stabiel blijft. Er is geen sprake van krimp van de bevolking. Sterker nog: we verwachten de komende jaren een groei. Drenthe heeft de opgave om meer woningen te bouwen. Al die woningen moeten we aansluiten. Immers, we hebben een aansluitplicht. En die plicht voelen we ook. Ten tweede is er de groei van de economie. Ook de industrie vraagt drinkwater. Daar willen we aan meewerken. Groei van de economie is belangrijk voor de werkgelegenheid. Maar meer dan in het verleden zullen we bedrijven vragen om te kijken naar hoeveel water ze nodig hebben en op welke manier we afvalwater kunnen hergebruiken.

 

‘Vervuiling noodzaakt WMD om voor miljoenen euro’s nieuwe zuiveringsstappen te bouwen’

 

Tot slot hebben we te maken met vervuiling van ons grondwater. Door de landbouw, industrie en huishoudens. Dit noodzaakt WMD om voor miljoenen euro’s nieuwe zuiveringsstappen te bouwen. Een goed voorbeeld is onze locatie in Noordbargeres bij Emmen. We bouwen daar een installatie van bijna tien miljoen euro om stoffen uit de landbouw te verwijderen uit het grondwater. En we zijn nu al bezig met de ontwikkeling van een nieuwe zuivering op dezelfde plek om het schoonmaakmiddel EDTA uit het grondwater te halen. Op meer locaties van WMD moeten extra zuiveringsstappen worden toegevoegd. Het nadeel is dat er bij extra zuivering kostbaar water verloren gaat als afvalwater.

Noordbargeres

Bouw nieuwe zuivering Noordbargeres

 

Samenwerkingen
We hebben dus in de toekomst meer water nodig. Overigens werken we in Drenthe prima samen met de provincie Drenthe. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwater. Samen kijken we naar nieuwe plekken om grondwater te winnen en daar drinkwater van te maken. De zogenaamde ASV’s, algemene strategische voorraden. En samen kijken we of we de huidige vergunningen kunnen benutten of vergroten. We kijken met de provincie naar de toekomst. Daar zijn we blij mee. Wel willen we als WMD graag de vaart er in houden. Er is geen tijd om achterover te leunen.

 

‘Er is geen tijd om achterover te hangen’

 

Samen met alle drinkwaterbedrijven binnen VEWIN roepen we overheden op om drinkwater hoger op de politieke agenda te zetten. Geef drinkwaterbedrijven de ruimte en maak werk van het tijdig aanwijzen, beschikbaar maken en beschermen van nieuwe (waaronder alternatieve) bronnen voor drinkwater. De drinkwaterbedrijven willen ook meer ruimte als het gaat om vergunningverlening om water te winnen en de vergunning ook daadwerkelijk en volledig te kunnen gebruiken. Tenslotte is meer ruimte nodig voor de financiering van investeringen in nieuwe productie-, zuivering- en distributiecapaciteit. WMD investeert de komende jaren ruim 36 miljoen euro per jaar in het drinkwater.

Bewust met water omgaan
Of we zelf nog wat doen? Jazeker. We roepen onze klanten op om bewust om te gaan met drinkwater. Daar lijkt men gehoor aan te geven. De vraag naar drinkwater was tijdens deze warme en droge zomer niet groter dan gemiddeld. Dat verdient een compliment. Nu is het zaak om dit vast te houden. Er is vast nog ruimte om nog iets te besparen. Naast deze oproep doen we zelf onderzoek naar mogelijkheden van zogenaamde mitigerende maatregelen bij onze grondwaterwinningen. We halen water uit de grond om daar drinkwater van te maken en we kijken hoe we dit water ook weer terug kunnen brengen door middel van infiltratie. Er wordt nu teveel water afgevoerd naar zee. Dat moet anders.

Vandaag komt het verhaal van alle drinkwaterbedrijven via de media naar buiten met een heldere boodschap. Morgen is het nieuws weer oud en verdwijnt de krant ergens in een oud papier bak. Laten we er voor zorgen dat de aandacht voor ons drinkwaterprobleem niet verslapt. Wees je bewust van de dreiging dat we straks mogelijk een tekort hebben. Het is niet vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. Dat zou het wel moeten zijn.