Naar inhoud

Nieuwe vervuilende stoffen

Onze standpunten

In toenemende mate worden nieuwe vervuilende stoffen aangetroffen in de bodem en in onze drinkwaterbronnen. Dit is deels het gevolg van het gebruik van deze stoffen in de industrie, en deels zijn het stoffen die zich al langer in de bodem bevinden. De techniek en meetmethoden om vervuilende stoffen verandert snel, er kunnen steeds meer stoffen worden gemeten, en helaas treft WMD dus ook meer vervuilende stoffen aan in het grondwater.