Naar inhoud

Klimaatverandering

Onze standpunten

Het klimaat verandert. De zomer wordt langer en droger, terwijl de herfst en winter steeds natter worden. Perioden van zware regenval zorgen ervoor dat het afvoeren van regenwater in stedelijke gebieden steeds moeilijker wordt. Dit heeft tot gevolg dat afvoeren en riolen steeds vaker overlopen in het oppervlaktewater. Dat heeft nadelige gevolgen voor het milieu. Net als het grondwater.