Naar inhoud

Andere bronnen van energie

Onze standpunten

De verandering van het klimaat zorgt ervoor dat we anders moeten omgaan met energie. We stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en stappen over op alternatieve energiebronnen zoals wind- en zonne-energie. Ook zien we in stedelijke gebieden zogenaamde warmtenetten ontstaan: een collectieve oplossing om gebouwen te verwarmen.