Naar inhoud

Waarom Fage drinkwater krijgt van WMD

Terug naar overzicht

23 mei 2023

Kan water

WMD Drinkwater krijgt vragen over de levering van drinkwater aan de Griekse fabrikant Fage. Fage heeft plannen om in Hoogeveen een nieuwe zuivelfabriek te bouwen. WMD heeft het verzoek gekregen om drinkwater te leveren. Er is daarop een onderzoek gestart om te kijken of dit kan.

Veelgestelde vragen over Fage

1  Wat is de afspraak met Fage over de levering van drinkwater?

De afspraak is dat WMD maximaal 2500m³ drinkwater per dag levert aan Fage. Zo is ook te lezen in de vergunningaanvraag van Fage. Daarvoor moet het bedrijf wel aan een aantal eisen voldoen:

  • Het bedrijf moet water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben (levensmiddelenindustrie).
  • WMD moet voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter plaatse van de vestiging.
  • Het bedrijf moet aangeven welke maatregelen genomen worden om efficiënt om te gaan met drinkwater.

 

2 Waarom heeft WMD de toezegging gedaan om 2500m³ water per dag te leveren?

WMD beoordeelt elke aanvraag voor de levering van drinkwater. WMD heeft geen aansluitplicht voor industriële leveringen. Het Drentse drinkwaterbedrijf gaat niet over het vestigen van een fabriek. WMD gaat over het aanbieden van de drinkwaterlevering. Er wordt alleen een leveringsovereenkomst met de industrie opgesteld als voldaan wordt aan de voorwaarden zoals te lezen in vraag 1.

Bij elke aanvraag, dus ook die van Fage, wordt gekeken naar de beschikbaarheid van drinkwater. Is er onvoldoende drinkwater beschikbaar en kan WMD niet leveren, dan wordt een aanvraag vanuit de industrie niet gehonoreerd. Is er wel ruimte voor levering, dan zal WMD onder voorwaarden meewerken. Rondom Hoogeveen is voldoende ruimte waardoor uitbreiding daar mogelijk is.

 

3 Is er voldoende water voor Fage?

Als drinkwaterbedrijf kijken we met grote regelmaat naar ontwikkelingen in de maatschappij. We maken een analyse en een prognose voor de komende jaren. We kijken naar bevolkingsgroei, de woningbouwopgave van de provincie Drenthe en economische groei.

Voor de komst van Fage naar Hoogeveen hebben we onze prognoses nogmaals tegen het licht gehouden. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat er voldoende drinkwater is om aan de vraag van Fage te voldoen, zonder dat dit effect heeft op de levering van drinkwater aan onze bestaande klanten. Was deze aanvraag binnen gekomen voor verschillende andere regio’s in Drenthe, dan was het antwoord nee geweest. WMD heeft in het verleden aanvragen voor extra drinkwater moeten weigeren.

 

4 Nu melden RIVM en VEWIN dat er in Nederland een acuut probleem is als het gaat om het leveren van voldoende drinkwater. Hoe is het dan mogelijk dat WMD zoveel water kan leveren?

In Drenthe hebben we geen acuut probleem als het gaat om de beschikbaarheid van grondwater voor het maken van drinkwater. Zo is ook te lezen in onderzoeksrapporten van VEWIN en RIVM. In 2027, zo is de verwachting, is er wel extra water nodig. Na 2030 is de situatie ook zo dat we extra water nodig hebben in delen van Drenthe vanwege groei van de bevolking en economische groei.

WMD heeft in de vergunningen nog enige ruimte. Daarnaast kijkt WMD samen met de provincie naar plekken om eventueel in de toekomst (na 2030) grondwater te winnen voor het maken van drinkwater. En die zijn er. Voor andere delen van Nederland kan de situatie heel anders zijn. Vandaar dat in deze regio’s de druk veel groter is om te besparen en dat weleens gesproken wordt over de kraan waar geen water uit komt.

 

5 Betekent dit dat ik niet zuinig hoef te doen met drinkwater?

Nee. We roepen iedereen op om bewust om te gaan met drinkwater. We kunnen niet zonder drinkwater. We hebben het nodig om van te leven en vanwege hygiëne. En het moet betaalbaar zijn voor iedereen. Als WMD roepen we onze klanten op om bewust om te gaan met water. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van regenwater voor de tuin of het wassen van de auto. Dat zijn relatief simpele maatregelen die ook nog eens geld besparen. Je zwembad vullen in de zomer kan nog steeds, maar het liefst niet allemaal tegelijk. Dan ontstaat er in onze leidingen een file waardoor de druk lager wordt.

Onze zakelijke klanten vragen we hetzelfde te doen. Bewust omgaan met drinkwater en maatregelen nemen om water te besparen. Een nieuwe aanvraag, zoals die van Fage, beoordeelt WMD hier ook op. Zonder maatregelen geen drinkwater. Verspilling van drinkwater is zonde.

 

6 Worden er eisen gesteld aan bedrijven die drinkwater krijgen?

Dat doet WMD zeker. WMD heeft geen aansluitplicht voor de industriële levering van drinkwater, maar wil economische vooruitgang niet tegenhouden. WMD gaat niet over welk bedrijf zich vestigt. Alleen dus over levering van drinkwater. Fage moet, net als andere bedrijven aan de verschillende eisen voldoen:

  • Het bedrijf moet water van drinkwaterkwaliteit nodig hebben (levensmiddelenindustrie).
  • WMD moet voldoende capaciteit beschikbaar hebben ter plaatse van de vestiging.
  • Het bedrijf moet aangeven welke maatregelen genomen worden om efficiënt om te gaan met drinkwater.

Voldoet de aanvrager niet aan deze eisen, dan sluit WMD het bedrijf niet aan op de waterleiding.

 

7 Krijgen deze grootverbruikers korting op de waterprijs?

Grootverbruikers krijgen geen korting op de drinkwaterprijs. Ze betalen net zoveel als onze andere klanten. En ze betalen ook voor de aansluiting.

 

8 Hoe gaat WMD eigenlijk om met aanvragen van bedrijven voor het leveren van drinkwater?

WMD krijgt vaker aanvragen van bedrijven. Die aanvragen worden serieus onderzocht. Is er voldoende drinkwater, dan wordt gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten. WMD kan op een efficiënte en duurzame manier drinkwater maken van grondwater.

Er zijn ook bedrijven in Drenthe die zelf een waterzuivering hebben om drinkwater te maken. Daar heeft WMD geen invloed op. Is er onvoldoende aanbod, dan volgt een weigering. Op veel plekken in Drenthe is een grote aansluiting bijvoorbeeld niet mogelijk. We leveren overigens geen grondwater dat wordt gebruikt als industriewater met een lagere kwaliteit.

 

9  Stel nu dat Fage meer drinkwater wil. Kan dat?

De afspraak is maximaal 2500m³ per dag. En het liefst minder. WMD heeft Fage gevraagd om aan te tonen dat waterbesparing hoge prioriteit heeft en wat dit oplevert