Naar inhoud

Pleidooi voor Nationaal Waterakkoord

Terug naar overzicht

20 mei 2021

WMD levert betrouwbaar en betaalbaar drinkwater aan bijna een half miljoen inwoners van 11 Drentse gemeenten. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Drinkwaterbedrijven in Nederland moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. Dat komt omdat de beschikbaarheid en kwaliteit van de bronnen onder toenemende druk staan. Daar is extra inzet voor nodig, óók van het nieuwe kabinet.

De watertransitie

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende economie en bevolking. De kwaliteit van onze drinkwaterbronnen verslechtert bovendien door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. De drinkwatersector pleit voor een plan, waarin we zorgen voor een betere waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit, ook voor de toekomst.

De watertransitie vraagt om politieke aandacht, samenwerking en brede maatschappelijke overeenstemming. De afgelopen 10 jaar heeft het Bestuursakkoord Water de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven sterk bevorderd. Dit akkoord liep af in 2020, terwijl de uitdagingen op watergebied alleen maar groter worden.