Naar inhoud

Nieuwsbrief Balans

Terug naar overzicht

28 juli 2022

WMD werkt al jaren samen met de landbouw met als doel het reduceren van de uitspoeling van nitraat en residuen van gewasbeschermingsmiddelen in het diepe grondwater. WMD gebruikt het grondwater in de verschillende grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe om er drinkwater van maken.

WMD vindt de residuen terug in het grondwater. Vaak zijn middelen of mest al zo'n 30 tot 40 jaar geleden gebruikt. Als drinkwaterbedrijf moeten we extra investeren in zuivering om het er weer uit te halen.