Naar inhoud

Jaarverslag 2021: Leveren schoon drinkwater steeds grotere uitdaging

Terug naar overzicht

21 juni 2022

Kantoor WMD

De productie en levering van schoon en betrouwbaar drinkwater wordt de komende jaren een complexere opgave. En dat heeft effect op de waterprijs. Zo is te lezen in het jaarverslag 2021 van WMD. In 2021 produceerde WMD ruim 35 miljoen kuub drinkwater met een omzet van ruim 40 miljoen euro.

Het leveren van drinkwater is voor WMD vanzelfsprekend, al bijna 85 jaar. Dat ‘vanzelfsprekend’ wordt echter een steeds grotere uitdaging, zo bleek in 2021. Diverse ontwikkelingen leiden tot een ongekende complexiteit van vraagstukken. “De tijd is voorbij waarin WMD een tamelijk betrouwbare voorspelling kon doen van wat er in de toekomst staat te gebeuren en de problemen vervolgens zelfstandig kon oplossen”, aldus directeur Leo Hendriks in het voorwoord van het jaarverslag: “Er is veerkracht nodig om snel te kunnen schakelen op basis van steeds veranderende inzichten”.

Drinkwaterprijs stijgt de komende jaren

Vanwege de hogere kosten en forse investeringen stijgen de drinkwatertarieven. In 2022 betaalt een gezin met een gemiddeld waterverbruik van 100 m3 per jaar ongeveer 16 euro per maand voor drinkwater. De komende jaren zullen de drinkwatertarieven blijven stijgen, zo verwacht WMD. Dat is nodig om investeringen te kunnen doen. Door de komende jaren gemiddeld zo’n 35 miljoen euro per jaar te investeren kan WMD borgen dat drinkwater ook in de toekomst van onberispelijke kwaliteit blijft.