Naar inhoud

Aandeelhoudersvergadering op 17 juni

Terug naar overzicht

8 juni 2021

vlag

Donderdag 17 juni vindt er een algemene vergadering van aandeelhouders plaats. Het openbare gedeelte start om 12.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen vindt de vergadering digitaal plaats. Wilt u de aandeelhoudersvergadering volgen, neem dan uiterlijk 16 juni om 17.00 uur contact op met M. Zijlstra via m.zijlstra@wmd.nl of 06 24 16 60 58.

Agenda

 1. Opening
 2. Notulen openbaar gedeelte AvA d.d. 19 november 2020
  Bekrachtiging genomen besluit buiten vergadering m.b.t. verkoop aandelen NieuWater B.V.
 3. Jaarverslag en jaarrekeningen 2020
  N.V. Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater B.V.
 4. Strategische uitgangspunten en Meerjaren Investeringsplan 2022-2030
 5. a. Benoeming voorzitter Raad van Commissarissen
  b. (Her)benoeming overige leden Raad van Commissarissen
 6. (Her)benoeming directeur
 7. Ingekomen stukken en mededelingen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting