Naar inhoud

2023: een ‘uitdagend jaar’ voor WMD

Terug naar overzicht

14 juni 2024

Vlag WMD

2023 was voor WMD Drinkwater een uitdagend jaar. Een jaar waarin het Drentse drinkwaterbedrijf in Beilen een nieuwe drinkwaterfabriek opende. Net als een ‘vernieuwd’ kantoor in Assen. Maar ook een jaar waarin nogmaals duidelijk werd dat we zuinig moeten zijn op ons grondwater als grondstof voor ons drinkwater. En dat er actie nodig is. In het jaarverslag van WMD is te lezen dat er een kleine winst is gemaakt van 3,2 miljoen euro.

Nieuwe drinkwaterfabriek
Hoogtepunten het afgelopen jaar waren onder andere de opening van de nieuwe drinkwaterfabriek in Beilen. Van daaruit ondersteund WMD collega drinkwaterbedrijf Vitens. Vitens heeft op haar locatie in Terwisscha (vlakbij Appelscha) te maken met verdroging van de natuur in nationaal park Drents Friese Wold. Door samen te werken was het mogelijk om een nieuwe drinkwaterfabriek te bouwen die voor zowel WMD als Vitens drinkwater kan maken.

Een ander hoogtepunt is de oplevering van het verbouwde kantoor aan de Lauwers in Assen. Het gebouw is volledig gestript en opnieuw opgebouwd, waardoor het nu een energielabel A++ heeft en waar de werknemers van WMD met plezier kunnen werken. Verder zijn er op verschillende locaties van WMD werkzaamheden uitgevoerd. Van het aanleggen en vervangen van drinkwaterleidingen, de bouw van een nieuw waterreservoir in Hoogeveen, tot de opstart van een onderzoek in Assen Oost.

Assen Oost is één van de gebieden waar gekeken wordt naar de mogelijkheden voor extra grondwaterwinning. De komende jaren moet WMD op zoek naar extra water. Tot 2030 gaat het om zo’n 2,5 miljoen kuub. Er is al lang geen sprake meer van krimp van de bevolking. Bovendien vraagt het bedrijfsleven ook meer water. Dan gaat het niet alleen over industrie, maar ook over MKB bedrijven zoals de kapper en de lokale bakker. Samen met de provincie wordt gezocht naar plekken om grondwater te winnen voor het maken van drinkwater. Een ander punt is de verslechterde kwaliteit van de bronnen. WMD is daardoor gedwongen om nieuwe zuiveringsinstallaties te bouwen. Extra zuivering van het grondwater kost ook water. Ook daar is dus extra grondwater voor nodig.

Water opslaan in de winter

Frankot: “De uitbreiding van winvergunningen moet worden gerealiseerd in een periode waarin zowel watertransitie als een landbouwtransitie plaatsvinden. Een fikse uitdaging dus, maar met een positieve blik van WMD. Hierbij blijven we proactief de samenwerking opzoeken met betrokken partijen. Samen met de provincie, waterschappen, landbouw, natuurorganisaties en gemeenten is het zoeken naar een balans. Drenthe heeft een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water beschikbaar te hebben voor natuur, landbouw en drinkwater. Momenteel zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water bij extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte.”

De aandeelhouders van WMD, 11 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe, hebben het jaarverslag tijdens de vergadering van aandeelhouders op vrijdag 14 juni vastgesteld.