Naar inhoud

Hoe gaan we met onze gronden om

Homepage

Als WMD streven we naar een duurzaam grondgebruik. Uitgangspunt is de bescherming van de ondergrond en het grondwater. Daarmee proberen we te voorkomen dat het grondwater vervuild raakt. Het grondwater gebruiken we om er drinkwater van te maken. Wat er qua vervuiling niet in zit, hoeven we er ook niet uit te halen. Op deze pagina geven we uitleg over ons grondbeleid.

WMD is in de loop der jaren eigenaar geworden van zo’n 850 ha grond, deels binnen en deels buiten waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Het beleid rondom het gebruik van die gronden is organisch gegroeid en niet altijd eenduidig toegepast. Met dit beleidskader wordt een eenduidig en helder kader voor het grondbeleid van WMD vastgelegd

Uitgangspunt bij het Grondbeleid is altijd het belang van een goede drinkwatervoorziening en hoe dat belang het beste geborgd en gediend kan worden. Dit Grondbeleid biedt duidelijkheid en transparantie voor medewerkers en vertegenwoordigers van WMD, voor grondgebruikers en voor andere stakeholders en samenwerkingspartners. Het Grondbeleid WMD zal regelmatig geactualiseerd worden.

Het Grondbeleid WMD is hieronder te bekijken. Bij het document hoort ook een bijlage, die met onderstaande knop te downloaden is.

Download bijlage

Grondbeleid WMD