Naar inhoud

Grondbeleid

Homepage

Het Grondbeleid van WMD Drinkwater geeft invulling aan het grond- en pachtbeleid op weg naar een duurzaam grondgebruik. Het document en de bijlage zijn hieronder te bekijken en te downloaden.

WMD is in de loop der jaren eigenaar geworden van zo’n 850 ha grond, deels binnen en deels buiten waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden. Het beleid rondom het gebruik van die gronden is organisch gegroeid en niet altijd eenduidig toegepast. Met dit beleidskader wordt een eenduidig en helder kader voor het grondbeleid van WMD vastgelegd

Uitgangspunt bij het Grondbeleid is altijd het belang van een goede drinkwatervoorziening en hoe dat belang het beste geborgd en gediend kan worden. Dit Grondbeleid biedt duidelijkheid en transparantie voor medewerkers en vertegenwoordigers van WMD, voor grondgebruikers en voor andere stakeholders en samenwerkingspartners. Het Grondbeleid WMD zal regelmatig geactualiseerd worden.

Het Grondbeleid WMD is hieronder te bekijken. Bij het document hoort ook een bijlage, die met onderstaande knop te downloaden is.

Download bijlage

Grondbeleid WMD