0592 854 550

Water in noodsituaties

Drinkwater is een primaire levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. WMD investeert in onderhoud aan het distributienet, maar is ook goed voorbereid op calamiteiten. In het uitzonderlijke geval dat de drinkwatervoorziening langer dan 24 uur uitvalt wordt – in nauwe samenwerking met veiligheidsregio’s en gemeenten – nooddrinkwater uitgereikt.

Vijfliterfles drinkwater

In noodsituaties is de eerste uitgifte van water cruciaal. Veel mensen tegelijk hebben behoefte aan water. WMD heeft waterflessen met een draagbeugel die kunnen dienen als eerste voorraad bij een calamiteit.

Een grote voorraad gevulde vijfliterflessen ligt permanent in donkere, koele opslagplaatsen. Binnen korte tijd kunnen deze ter plaatse zijn.

Nooddrinkwater in de praktijk

Ondertussen wordt het drinkwatersysteem voorbereid. Grote waterzakken worden op geschikte, daarvoor aangewezen plaatsen neergelegd. Tankwagens vullen de zakken met drinkwater.

Tijdens een calamiteit kunnen mensen hier dagelijks een rantsoen drinkwater afhalen. Elke inwoner van Nederland heeft recht op minimaal drie liter schoon water per dag.

Regelmatig oefenen

Hoewel de kans klein is dat de drinkwatervoorziening langer dan 24 uur uitvalt, bereiden wij ons hier goed op voor.

De inzet van nooddrinkwater is een grote logistieke operatie, waarvoor de betrokken partijen regelmatig oefenen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van distributiepunten.

.

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.