In Nederland wordt de waterhardheid meestal uitgedrukt in Duitse hardheid (dH). Millimol is de officiële eenheid om de hardheid van aan te duiden.
1 millimol is 5,6º dH.