Controle bij bedrijven

De collectieve drinkwaterinstallatie van een bedrijf moet aan de geldende regelgeving voldoen, zoals vastgelegd in de Drinkwaterwet.

Drinkwaterinstallaties

WMD controleert, namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, drinkwaterinstallaties die op ons leidingnet zijn aangesloten. Dit zijn voorzieningen waarmee bedrijven drinkwater verstrekken aan derden.

Met het oog op de volksgezondheid richten wij ons op bescherming van

  • ons leidingnet
  • gebruikers van de drinkwaterinstallatie

Legionellapreventie

Om de aangroei van legionella en het risico voor gebruikers tot een minimum te beperken, moeten drinkwaterinstallaties conform NEN 1006 en Waterwerkbladen worden aangelegd en onderhouden.

Naast de zorgplicht, die iedere beheerder van een collectieve drinkwaterinstallatie heeft, zijn er situaties waarbij legionellapreventie verplicht moet worden uitgevoerd en vastgelegd.

infodwi.nl

Op de website infodwi.nl vindt u alle informatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven over veilige en efficiënte drinkwaterinstallaties.
U leest hier informatie over

  • de inspectie van bestaande en nieuwe installaties
  • de controletaak van de inspectie
  • het inspectiebezoek
  • legionellapreventie

WMD Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.