0592 854 550

Loop naar de pomp

Water en de laatste nieuwtjes

In de eerste helft van de vorige eeuw was de dorpspomp een belangrijke plek in ieder dorp. Voor wassen en koken gebruikten mensen vaak regenwater dat op het dak van het huis werd opgevangen en via dakgoten naar de regenbak werd geleid, of een waterput.  Maar voor drinkwater en ook bluswater liep men letterlijk naar de pomp….

De pomp was veel meer dan een plaats waar je water kon halen. Het was ook de plek waar het laatste nieuws werd uitgewisseld.

 

80 jaar WMD

De oude dorpspomp is verdwenen en vervangen door een uitgebreid drinkwaternet. Nederland heeft één van de beste waterleidingnetten ter wereld. Iedereen kan in ons land beschikken over veilig drinkwater.

De drinkwatervoorziening in de dorpen en op het platteland in Drenthe kwam pas laat op gang. Op het platteland hadden de meeste mensen een eigen waterput die een redelijke kwaliteit drinkwater leverde. WMD is opgericht op 17 december in 1937 in Emmen.

Na de oorlog werken WMD, provincie, gemeenten en bevolking samen om heel Drenthe van waterleiding te voorzien.

WMD Watertap

Met de dorpspomp verdween ook de openbare kraan uit het straatbeeld. Tot dit jaar. WMD bestaat 80 jaar en introduceert de Watertap, samen met provincie en gemeenten. Het eerste tappunt staat er al, midden in Zuidlaren.

Hier kun je met een druk op de knop altijd je flesje bijtappen met puur Drents drinkwater. We zien zelfs dat rond deze punten weer gesprekken ontstaan tussen buurt- en dorpsbewoners. Het nieuws wordt hier weer uitgewisseld.