Naar inhoud

Functie

Functie

Binnen het team Strategie, heb je een bepalende rol voor de toekomst van WMD. Je ontwikkelt een langetermijnvisie over trends en ontwikkelingen in de drinkwaterindustrie en de daarvoor benodigde technologieën. Tevens ben je verantwoordelijk voor strategische programma’s, zoals grote investeringen in technologie en research. Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak waarin facetten aan bod komen zoals trends en ontwikkelingen, de publieke opinie, de technologie, omgevings- en stakeholdermanagement en juridische, financiële en organisatorische vraagstukken.

Profiel

Profiel

Je beschikt over een technische of bedrijfskundige wo-opleiding, aangevuld met ruime, relevante werkervaring. Je bent een generalist met multidisciplinaire kennis en vaardigheden met oog voor techniek, financiën, organisatie, omgeving en stakeholders. Voorts kenmerkt jouw kandidatuur zich door politieke sensitiviteit en uitstekende communicatieve en netwerkvaardigheden.

WMD wordt in de werving ondersteund door YER.