Kans op lage waterdruk of troebel water in Spier en omgeving.

Door werk aan de waterleiding. Onze excuses voor het ongemak. Lees meer over troebel water.

0592 854 550

Solliciteren

WMD heeft een werving- en selectiebeleid. Per vacature stelt WMD een selectiecommissie samen. In deze selectiecommissie zitten in ieder geval de direct leidinggevende en een medewerker van de afdeling Personeel en Organisatie (P&O).

Reactie

De commissie beoordeelt de sollicitatiebrieven en bepaalt welke kandidaten worden uitgenodigd. Sollicitanten krijgen uiterlijk twee weken na de sluitingsdatum een reactie.

Privacy

De privacy van sollicitanten is belangrijk. Alleen de afdeling P&O en de selectiecommissie krijgen de sollicitatiebrieven ter inzage.